Evolusjonen av sportsbilen

Sportsbilen som vi kjenner til den i dag har utviklet seg veldig, men det er kanskje ikke mange som vet akkurat hvor mye den har utviklet seg og hvor lenge vi har hatt den. Men det er en fascinerende vekst bilen har hatt som du snart vil oppdage.

Edvardiske sportsbiler

Selv om selve begrepet sportsbil ikke ble brukt før etter første verdenskrig, så sier man at de første sportsbilene kom i 1910. Dette var én Prince Henry Vauxhall designet av L.H. Pomeroy og én Austro-Daimler som ble laget av Ferdinand Porsche selv. Porsche dominerte den første delen av 1900-tallet som en fantastisk ingeniør for Austro-Daimler.

Vintage sportsbiler

Etter krigen så begynte bilproduksjonen på igjen rundt 1920-tallet og det var en del forandringer som skjedde her. Teknologiske utviklinger sto på agendaen, og det var her de begynte å utvikle mer morderne og raskere motorer, som gjorde at de ble mer lignende de sportsbilene vi har i dag. Dette gjorde også at racingen på midten av 1920-tallet ble en helt annen affære og mange bilprodusenter begynte å utvikle sportsbil markedet.

Sportsbiler før andre verdenskrig

Mellom Den store depresjonen og andre verdenskrig, altså rundt 1930-tallet, så var ikke bilen det store fokuset. Det skjedde mer med bilen, for eksempel så ble billigere biler som BMW, Fiat og Citroën utfordret av dyrere, men mer solide biler. Dette var fordi de føltes tryggere på veien, og de hadde mer komfort.

Morris Garages var den mest kjente sportsbil produsenten på 1930-tallet på det kommersielle markedet, og dette var fordi de produserte mer biler enn noen annen produsent i disse årene. Bugatti gjorde noen fantastiske fremskritt, som for eksempel T57 Atlantics som ble designet av Ettore Bugatti sin egen sønn, Jean. Dette er nå en av de mest verdifulle bilene i verden. Bugatti hadde noen interessante år, fordi de begynte å leke med forskjellige modeller, alt i fra firedørsmodeller til racerbiler. Men det er klart at dette var en tid hvor det var fokus på andre områder i samfunnet og de største fremskrittene med tanke på sportsbiler kom senere etter krigen.

Sportsbiler etter krigen

Dette er starten på bilene vi kjenner til i dag! Det er her de fleste fremskrittene kom. I tiåret etter andre verdenskrig ble interessen for sportsbiler bare større og det førte til nye design og teknologiske utviklinger i produksjonsbilen. Dette ble også støttet opp med produksjonsteknikker som gjorde at bilen kunne masseproduseres på ett helt annet nivå enn tidligere gjort.

Det at bilen ble et allemannseie gjorde at sportsbilene også måtte utvikle seg. De måtte sørge for at de holdt en litt høyere standard enn personbilen, som har ført til den eksklusive, og elegante maskinen vi kjenner til i dag.